Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/95
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglas automašīnas noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 49 (četrdesmit deviņi) mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Iepirkums pārtraukts, Lēmums 25.07.2014. Protokols Nr.2 ;līdz 04.08.2014. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_95p.docx
Protokols_Nr.2_izraksts.docx