Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/95-2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglas automašīnas noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 49 (četrdesmit deviņi) mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Iepirkums pārtrauks 07.08.2014.Protokols Nr.3; līdz 05.08.2014. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_95-2.docx
Protokols_Nr.3_(Iepirkuma_partrauk.)_-_izraksts.docx