Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/99
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medikamentu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 3145
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 11.08.2014.; līdz 11.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Akciju sabiedrība Recipe Plus, līgumcena EUR 3009,04 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx