Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/101
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Televizoru un kronšteinu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 1913
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 2 (divas) nēdēļas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums: 12.08.2014.; līdz 12.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ALITO, līgumcena EUR 1877,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx