Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija:
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/103
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Balss telefonijas pakalpojuma nodrošināšana un remontdarbu veikšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 10743,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Slokas iela 68,Jūrmala un 18.novembra i
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 29.08.2014. Protokols Nr.4; līdz 19.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lattelecom, līgumcena EUR 10743,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pien.)_-_Izraksts.docx
Ligums.PDF