Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/106
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 4197,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 05.09.2014.;līdz 22.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību R &S TET, līgumcena EUR 3480,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Lemuma_pien.)_-_IZRAKSTS.docx
Ligums_R&S_TET.PDF