Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/107
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kondicionēšana un ventilācija, Dubultu pr.71
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 15 (piecpadsmit) dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums 29.08.2014.;līdz 27.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību COOLVENT Serviss, līgumcena EUR 2858,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx