Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/110
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Iekārtu drošības pārbaudes
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 1000
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 30.septembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 28.08.2014.;līdz 28.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība_ TUV Rheinland grupa, EUR 654.00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx