Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/111
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Iekārtu metroloģiskās pārbaudes, verificēšana, kalibrēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 30.septembrim
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums pienemts Pātraukt iepirkumu 03.09.2014.līdz 28.08.2014. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx