Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija:
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/112
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi- bukletu, reklāmas materiālu, vizītkaršu, identifikācijas karšu izgatavošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.decembrim
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmuma pieņemšanas datums 09.09.2014.Protokols Nr.2;līdz 15.09.2014. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_(Izraksts).docx