Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/116
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ūdens attīrīšanas filtra ar galvu iegāde un uzstādīšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 3000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 2 (divi) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 15.09.2014.;līdz 15.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baseinu pasaule, līgumcena EUR 2999,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx