Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/113
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Liftu tehniskā apkalpošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 11592,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 06.10.2014. Pārtraukt iepirkumu; līdz 22.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Baltijas tehnika un vide,līgumcena EUR 1.d.-1992,00 bez PVN; 2.d.-816,00bez PVN;3.d.-696,00bezPVN.SIA KONE Lifti Latvija 4.d.-672,00bez PVN; SIA Liftremonts 5.d.-1440,00bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx
Protokols_Nr.5(Izraksts).docx