Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/114
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Programmatūras 4Hotel papildinājumu izstrāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 11700,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 17.09.2014.;līdz 04.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4Solutions, līgumcena EUR 11700,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Ligums_1.PDF