Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/133
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kanalizācijas akas remonts Slokas ielā 68, Jūrmalā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 5000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra,Slokas iela 68,Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 2 (divi) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 29.10.2014.,Protokols Nr.4;līdz 10.10.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ūdens Rīgai, līgumcena EUR 2324,50 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx
Ligums_izraksts_133.pdf