Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Arturs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/176
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 4250,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 10 dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 06.01.2015.pārtraukt iepirkumu,Protokols Nr.5;līdz 16.12.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LGV, līgumcena EUR 4250,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_176_-_IZRAKSTS.docx
Protokols_Nr.5(Izraksts.).docx