Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/159
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Programmatūras 4hotel un 4restaurant uzturēšana, izmaiņu un papildinājumu izstrāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 36076, bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59,Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 10.12.2014.Protokols Nr.4;līdz 08.12.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4Solutions, līgumcena EUR 36049,92 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Protokols_Nr.4(Lemuma_pien.)_-_IZRAKSTS.docx
Ligums_(4_SOLUTIONS)-_IZRAKSTS.docx