Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/4
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Video novērošanas sistēmas paplašināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 40 dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 26.03.2015.Protokols Nr.5;līdz 10.03.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību High Information Technologies, līgumcena EUR 27599,040 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5(Izraksts).docx
Ligums-Izraksts.docx