Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/6
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mīkstā inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 4497,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 2 (divi) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 17.03.2015.Protokols Nr.4; līdz 13.03.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Katūns, līgumcena EUR 3415,20 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx