Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/7
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Materiāli tehniskās bāzes papildināšana šūšanas un apdrukas darbnīcās
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra,Slokas iela 68,Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 30.03.2015.Protokols Nr.4;līdz 23.03.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Katūns, 1.d.līgumcena EUR 4696,30bez PVN; 4d. Sabidrība ar ierobežotu atbildību Cemme EUR 161,10 bez PVN; 5.d. sabiedrība ar ierobežotu atbildību Cemme EUR 217,02 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_IZRAKSTS.docx
Ligums_(SIA_Cemme)(5)_IZRAKSTS.docx
Ligums_Cemme_7(4)_IZRAKSTS.docx
Ligums_Katuns_1_IZRAKSTS.docx