Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/10
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Komandējumu pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6359,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Eiropā
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 22.04.2015.,Protokols Nr.4;līdz 14.04.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Averoja, līgumcena EUR 427,64 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_IZRAKSTS.docx
Liguma_IZRAKSTS.docx