Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/15
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi un reklāmas materiālu izgatavošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2555,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 22.04.2015. Protokols Nr.5;līdz 20.05.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ULMA, līgumcena 1.d.EUR 2842,00 bez PVN; 2.d.EUR 250,53bez PVN;3.d.EUR 120,00bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_(Atbilde)_IZRAKSTS.docx
Protokols_Nr.5.IZRAKSTS.docx
Ligums_15(1)IZRAKSTS.docx
Ligums_15(2)IZRAKSTS.docx
Ligums_15(3)IZRAKSTS.docx