Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/13
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas pieaugušām personām un bērniem uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6336,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņēmts 22.04.2015.;līdz 20.04.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DIVI grupa, līgumcena EUR 6336 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Protokols_Nr.4_IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS.docx