Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/20
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Materiāli tehniskās bāzes papildināšana šūšanas un apdrukas darbnīcās
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 5773,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra,Slokas iela 68,Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 1.07.2015.,Protokols Nr.4;līdz 25.06.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Radošo darbu galērija 2.d.EUR1470,90bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CEMME 3.d.EUR1543,59;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Radošo darbu galērija 6.d.EUR360, 00bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ALITO 8.d.EUR480,00bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4IZRAKSTS.docx
Ligums_20(2)IZRAKSTS.docx
Ligums_20(3)_IZRAKSTS.docx
Ligums_20(6)IZRAKSTS.docx
Ligums_20(8)IZRAKSTS.docx