Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/21
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnisko izejvielu, aplikāciju, dezinfekcijas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR10305,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts:07.07.2015. Protokols Nr.4;līdz 02.07.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Hygeia 1.d.EUR 1140,00; sabiedrība ar ierobežotu atbildību Viola Farma 2.d.EUR 3180,00;sabiedrība ar ierobežotu atbildību Viola Farma 3.d.EUR 982,50;sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Chemical 4.d.EUR 660,00; sabiedrība ar ierobežotu atbildību Viola Farma 5.d.EUR 450,00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Lemuma_pien.)_IZRAKSTS.docx
Ligums(1)IZRAKSTS.docx
Ligums(2)IZRAKSTS.docx
Ligums(3)IZRAKSTS.docx
Ligums(4)IZRAKSTS.docx
Ligums(5)IZRAKSTS.docx