Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/25
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektroenerģijas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 71144,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Slokas iela 61, 68,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no 01.10.2015. lidz 30.09.2016.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts saskaņā ar PIL 5.panta 1.daļu17.08.2015.;līdz 17.07.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Akciju sabiedrība Latvenergo EUR 61100,00
Pievienotie dokumenti:
NAV