Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/28
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Dīzeļģeneratoru iegāde un uzstādīšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 29.aprīlim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 17.11.2015. Protokols Nr.8;līdz 29.10.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Piegādātāju apvienība SIA AMBK un SIA ELSET , līgumcena EUR 76258,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
NOLIKUMS.docx
Protokols_Nr.2__Izraksts.docx
Pielikums_Nr.1.pdf
Protokols_Nr.4(atbildes)_-Izraksts.docx
Protokols_Nr.8_Izraksts.docx
LIGUMS_-_Izraksts.docx