Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/37
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sadzīves tehnika
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6248,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 21.decemrim
Lēmuma pieņemšanas datums: lēmums pieņemts 23.11.2015. Protokols Nr.4; līdz 10.11.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sentios, līgumcena 1.d.EUR 3423,00 bez PVN un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PRODLEX 2.d.EUR1218,59 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx
Ligums_Prodlex_-izraksts.docx