Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/43
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pārtikas preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 28096,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 61,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.jūlijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 9.12.2015. Protokols Nr.5; līdz 7.12.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Kabuleti Fruit, 1.d.līgumcena EUR 1616,30 bez PVN; Sabiedriba ar ierobežotu atbildību Forevers, 2.d.līgumcena EUR 23285,73 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_1.d._Izraksts.docx
Ligums_2.d._Izraksts.docx