Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu speciālists
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/3
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi un reklāmas materiālu izgatavošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6202,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.jūlijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 04.02.2016.;Protokols Nr.4;līdz 02.02.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GR ART &PRINT, 1.d.EUR1694,20 bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Euro Media, 2d. EUR 360,00bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Euro Media, 3.d.EUR552,00bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Zelta Rudens,4.d.EUR67,20bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GR ART&PRINT, 5.d.EUR695,00bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4IZRAKSTS.docx
Protokols_Nr.5IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS_(1).docx
Ligums_IZRAKSTS_(4).docx
Ligums_IZRAKSTS_(2).docx
Ligums_IZRAKSTS_(3).docx
Ligums_IZRAKSTS_(5).docx