Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu speciālists
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/8
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Saules bateriju un siltumsūkņu remonts un tehniskā apkalpošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 5600,00 EUR bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 14 (četrpadsmit) mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums pieņemts 28.04.2016. Protokols Nr.3; līdz 15.04.2016. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.3IZRAKSTS.docx