Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/9
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pārtikas preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 643705,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 68,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 17 (septiņpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts: 27.06.2016.Protokols Nr.9; 15.07.2016.Protokols Nr.10līdz 31.05.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: AS Latvijas Maiznieks 1.d.-EUR18085,35; SIA S.A.V. 2.d.-EUR80158,60; SIA Valks 3.d.-EUR41427,50; SIA Lanekss 6.d.-EUR31613,35; SIA Sanitex 7.d.-EUR 1911,55;SIA Kabuleti Fruit 11.d.-EUR3716,45;SIA Lanekss 12.d.-EUR9883,80;SIA Sanitex 13.d.-EUR61063,55;SIA Forevers 14.d.-EUR 27929,90; SIA Kabuleti Fruit 4.d.-EUR30337,40;8.d.-EUR48239,60;9.d.-EUR9447,50 un 10.d.-EUR18077,40.
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_9.docx
Protokola_Nr.3_izraksts.pdf
Protokols_Nr.4_(Pied.atvers.)_Izraksts.docx
Liguma_izraksts_1.d..docx
Liguma_izraksts_2.d..docx
Liguma_izraksts_3.d..docx
Liguma_izraksts_6.d..docx
Liguma_izraksts_11.d..docx
Liguma_izraksts_12.d..docx
Liguma_izraksts_14.d..docx
Liguma_izraksts_7.d..docx
Liguma_izraksts_13.d..docx
Liguma_izraksts_4.d..docx
Liguma_izraksts_8.d..docx
Liguma_izraksts_9.d..docx
Liguma_izraksts_10.d..docx
ZINOJUMS_-Izraksts.docx