Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/19ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Komandējuma pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 5552,00 EUR bez PVN
Līguma izpildes vieta: Eiropa
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 26.07.2016.,Protokols Nr.4;līdz 22.07.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Averoja, līgumcena EUR 5552,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_izraksts.docx