Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/26
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pārtikas preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 65050,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 68,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 29.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 20.10.2016. Protokols Nr.7;līdz 29.09.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lanekss1.d. EUR 16432,20bez PVN; 2.d.EUR48617,50.0
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr.2_Izraksts.docx
Protokols_Nr.3_Izraksts.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums__LANEKSS_1.d._Izraksts.docx
Ligums__LANEKSS_2.d._Izraksts.docx
ZINOJUMS_-_Izraksts.docx