Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/28
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi un reklāmas materiālu izgatavošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 3022,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 22.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 06.10.2016. Protokols Nr.6; līdz 30.09.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LGV EUR 2706,00bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_Izraksts.docx
Protokols_Nr.3_Izraksts.docx
Protokols_Nr.6_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx