Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/34
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sadzīves tehnikas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 4780,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1(viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 08.11.2016.Protokols Nr.5;līdz 31.10.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dižtehnika 1.d.EUR 2645,00bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dreimanis un partneri 2.d.EUR500,00bez PVN; sabiedrība ar ierobežotu atbildību PRODLEX 3.d.EUR 314,36bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_IZRAKSTS.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_Diztehnika_-_izraksts.docx
Ligums_Dreimanis_un_partneri_Izraksts.docx
Ligums_Prodlex_-_izraksts.docx