Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/31
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 444041,02 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.59,71,Līgatnes iela 5, Amulas 6,Slokas 61,68, Jū
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 15.12.2016. Protokols Nr.8;līdz 12.12.2016. plkst.15.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Info Serviss EUR 444041,02bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Konkursa_nolikums.docx
Protokols_Nr.3_Izraksts.docx
Protokols_Nr.8_izraksts.docx
Zinojums_Izraksts.docx
Ligums-Izraksts.docx