Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/37
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mēbeļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 26240,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 15.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 22.11.2016.Protokols Nr.8;līdz 14.11.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FL Birojs1.d. EUR 4446,00bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AJ Produkti 2.d.EUR9941,60; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bolderāja serviss 3.d.EUR610,00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_Izraksts.docx
Protokols_Nr.3_IZRAKSTS.docx
Protokols_Nr.8(Lemums)_Izraksts.docx
Ligums_AJ_Produkti_-_Izraksts.docx
Ligums_Bolderaja_serviss_-Izraksts.docx
Ligums_FL_-_Izraksts.docx