Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija:
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/48
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ventilācijas un aukstumiekārtu sistēmu uzturēšana un remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 8244,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.59,71,Slokas 61,68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 30.jūlijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 23.01.2017. Protokols Nr.5;līdz 09.01.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MM BUILDING EUR 1107,55bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2-Izraksts.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
LIGUMS_Izraksts.docx