Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/46
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Programmatūras "4Hotel" un "4Restaurant" uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 20000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71,Slokas 61,68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24(divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 22.12.2016.;Protokols Nr.3;līdz 18.12.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4Solutions EUR 19998,42bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Protokols_Nr.3__Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx