Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Peldbaseina remonta un servisa pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR7607,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no 2017.gada 6.martā līdz 2019.gada 5.martam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 21.02.2017.;Protokols Nr.4 .;līdz 14.02.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Chemical EUR 7195,85 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
LIGUMA_izraksts.docx