Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/5
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Komandējuma pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 18000,00
Līguma izpildes vieta: Eiropā
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 36 (trīsdesmit seši) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 27.02.2017.Protokols Nr.5; līdz 17.02.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Averoja EUR 264,11 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Liguma_Izraksts.docx