Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/12
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Biroja un serveru programmatūru licenču noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 36000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra: Dubultu prospekts 71, Jūrmala; Līgatnes iela 5, Jūrmala; Slokas iela 61.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 36 (trīsdesmit seši) mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums pieņemts 25.05.2017.Protokols Nr.3;līdz 23.05.2017. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr_3_Izraksts.docx