Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/15
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Biroja un serveru programmatūru licenču noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 36000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala; Līgatnes iela 5, Jūrmala; Slokas iela 61, Jūrmala; Slokas iela 68, Jūrmala; Amulas iela 6, Jūrmala un Atbalsta punkti
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 36 (trīsdesmit seši) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 03.07.2017. Protokols Nr.4;līdz 14.06.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lattelecom EUR 34107,69 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr.4(Lemuma_pien.)_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx