Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/14
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnisko izejvielu, aplikāciju, dezinfekcijas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 36600
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24(divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 19.07.2017. Protokols Nr.4; līdz 07.07.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CHEMI PHARM GROUP 1.d. EUR3505,64 bez PVN;sabiedrība ar ierobežotu atbildību Farmashop 2.d.EUR7600,00 bez PVN; 3.d.EUR 2475,00 bez PVN;4.d.EUR483,60 bez PVN;5.d.EUR592,00 bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Norden cosmetics 6.d.EUR1500,00 bez PVN;sabiedrība ar ierobežotu atbildību G.Kolizejs 7.d. EUR 440,00 bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Chemical 8.d.EUR 1440,00 bez PVN un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sanare – KRC Jaunķemeri 9.d.EUR 16000,00 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
NOLIKUMS.docx
Protokols_Nr.4(Lemuma_pien.)_-_Izraksts.docx
Ligums_8.d._Izraksts.docx
Ligums_9.d._Izraksts.docx
Ligums_6.d._Izraksts.docx
Ligums_7.d._Izraksts.docx
Ligums_4.d._Izraksts.docx
Ligums_5.d.Izraksts.docx
Ligums_3.d._Izraksts.docx
Ligums_1_-Izraksts.docx
Ligums_2.d.-Izraksts.docx