Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/23/ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: „Prasmju aprakstu un prasmju apmācību programmu izstrāde personām ar garīga rakstura traucējumiem”
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 29504 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 4 (četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 21.09.2017. protokols Nr.6; līdz 11.09.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra" EUR 27600,00
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_prasmes.docx
1_pielikums.docx
2_pielikums.docx
3_pielikums.docx
4_pielikums.docx
5_pielikums.docx
6_pielikums.docx
Protokols_Nr.2_Izraksts.docx
3_pielikums_ar_precizejumiem.docx
Nolikums_ar_precizejumiem.docx
Protokols_Nr.6_-_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx