Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/24/ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Aprīkojuma iegāde izglītības programmu realizācijas vajadzībām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2093 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 3.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņēmts 03.10.2017.Protokols Nr.4;līdz 25.09.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Laukums" EUR 1520,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx