Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/26
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Remontmateriālu un iestādes uzturēšanas materiālu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 36(trīsdesmit seši) mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2.10.2017. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr.2(jaut._un_atb.)_-_Izraksts.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx