Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2017/29/ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Remontdarbu pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 3 (trīs) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 14.12.2017., protokols Nr.5. Piedāvājumu iesniegšana līdz 27.11.2017. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMIS KB", EUR 14200.31 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2017_29_ESF.docx
Protokols_Nr.3_izraksts.pdf
Protokols_Nr.5_izraksts.pdf
Ligums_Jumis_KB_izraksts.pdf