Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/30
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pilna servisa auto noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 14.12.2017., protokols Nr.5. Piedāvājumu iesniegšana līdz 11.12.2017. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FS Noma", EUR 14856.00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2017_30.docx
Skaidrojums_pie_nolikuma_TS.docx
Protokols_Nr.2_izraksts.pdf
Protokols_Nr.5_izraksts.pdf
Ligums_3-8.2_10_auto_noma_izraksts.pdf