Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2018/1/ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tulkošanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): I daļai 16529,00 Bez PVN; II daļai 647,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala un Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 29.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 12.03.2018. plkst. 10:00. Lēmums pieņemts 19.03.218., protokols Nr.4. I daļai - izbegts bez rezultāta.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: II daļai SIA "Amber Line", līgums par summu 647,00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2018_1_ESF.docx
pielikums.1.docx
pielikums.2..docx
pielikums.2.1.docx
pielikums.3.docx
pielikums.4.docx
pielikums.5.docx
pielikums.5.1.docx
pielikums.6.docx
Protokols_Nr.4_lemums.pdf
Ligums_Tulkosanas_pakalpojumi_II_dalai_izraksts.pdf